ทำไม? | ใคร ๆ ก็ใช้ Colocation

ทำไม? | ใคร ๆ ก็ใช้ Colocation ในวันที่องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีรายละเอียดของงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทำงานขององค์กรจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับการวางระบบไอทีคือ เรื่องของการจัดทำเซิร์ฟเวอร์…

Read More

ความเชื่อผิด ๆ | ที่ทำให้ Cloud ของคุณเสียหาย

ความเชื่อผิด ๆ | ที่ทำให้ Cloud ของคุณเสียหาย ในยุคนี้หลาย ๆ องค์กรณ์ได้ได้มีระบบหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมาขึ้น…

Read More