ติดตั้ง Softaculous Auto Installer บน DirectAdmin

Softaculous Auto Installer เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ติดตั้งสคริปต์ CMS อัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การใช้งาน Softaculous สามารถเข้าไปติดตั้ง CMS…

Read More

Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัด ๆ ในโลกธุรกิจ

Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัด ๆ ในโลกธุรกิจ จากหน้าร้านบนถนนที่มีลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาสู่เชลฟ์สินค้าบนออนไลน์สโตร์ที่รอคนคลิกเข้ามาชม นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการเปลี่ยนผันในโลกธุรกิจที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในโลกยุคปัจจุบัน และหากถามถึงสาเหตุของการ shift ครั้งใหญ่และสำคัญนี้…

Read More

Email Server Basic Solution

Email Server Basic Solution สำหรับองค์กร หากบริษัทของท่านต้องการใชอีเมล @youdomain และไม่ต้องการแชร์ทรัพยากรร่วมกับผู้อื่นซึ่งท่านสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและยังมีระบบกรองอีเมลขยะ และระบบสแกนไวรัสทที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับองคก์รที่ต้องการมอีเมลเซิฟเวอร์ส่วนตัวแต่มีปัญหาเรื่องขาดคนดูแลระบบ ทางเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนําและช่วยเหลือปัญหาอีเมลเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้างผู้ดูแล…

Read More

Cloud คืออะไร? มีผลดีต่อธุรกิจอย่างไร? เรามีคำตอบให้

Cloud คืออะไร? มีผลดีต่อธุรกิจอย่างไร? เรามีคำตอบให้ เราเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จักและคุ้นเคยกับการใช้ Cloud ในระดับบุคคลเป็นอย่างดี ทั้งการใช้งานเพื่อสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรือแลปทอป…

Read More