วิธีการ Backup Cloud WordPress Hosting

ขั้นตอนการ Backup Hosting Plesk Control Panel ตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. กดที่ Backup Manager ที่มุมด้านขวาบน

2. กดที่ปุ่ม Backup

3. คลิกเลือก Full (ทำการ Backup ทั้งหมดรวมถึง Database) , คลิกเลือกให้ทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนหลังจากทำการ Backup เสร็จสิ้น และทำการกด OK

4. เสร็จสิ้น

 

www.readyidc.com

Leave a comment