1. เข้าสู่หน้า Log in Plesk Control Panel หรือ ดูวิธีการ Log in ได้ที่  #วิธีการเข้าใช้งาน-control-panel-plesk-onyx 

2. คลิกที่เมนู Mail ทางด้านซ้ายมือ และคลิกที่ Create Email Address

3. สร้าง Email Address ของท่าน ตาม Step ดังรูป

3.1 ใส่ชื่อ Email ที่ต้องการในช่อง Email address

3.2 ใส่รหัสผ่านที่ช่อง Password และใส่รหัสผ่านอีกครั้งที่ช่อง Confirm password หรือจะคลิกที่ปุ่ม Generate  เพื่อสร้างรหัสที่คาดเดาได้ยาก

3.3 กำหนดขนาด Mailbox ของอีเมล์ ให้เลือกที่ Another size และใส่จำนวน size ที่ต้องการลงในช่อง ____KB หากต้องการให้ Mailbox ของอีเมล์ เป็น Unlimited ให้เลือกเป็น Default size (Unlimited)

3.4 ใส่รายละเอียด Description in Plesk  ใส่ข้อความอะไรก็ได้ หรือจะไม่ใส่ก็ได้

3.5 คลิกปุ่ม OK

 

4. สามารถเช็คอีเมล์ได้โดยใช้ browser (Chrome, Firefox, IE) โดยพิมพ์ https://webmail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น  https://webmail.yourdomain.com

หรือไปที่เมนู Mail ใน Plesk และค้นหาชื่ออีเมล์ที่ต้องการ คลิกที่ไอคอนรูปจดหมาย ดังรูป