แก้ไขปัญหา Download file บน Internet Explorer (IE) ไม่ได้

 

  1. ไปที่เมนู Internet Option

2. เลือกเมนู Security > เลือก Internet > กด Custom Level…

 

3. เลื่อนลงมาหัวข้อ Download ติ๊ก Enable หลังจากนั้นกด OK

 

4. ทำการ ปิด-เปิด IE ใหม่อีกครั้ง