ไขข้อสงสัย ความแตกต่าง | ระหว่าง Cloud networking กับ Cloud computing

 

 

ในปัจจุบันการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เริ่มแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่างๆ สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน หรือ ซอฟต์แวร์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพบน Cloud computing เป็นที่ยอมรับเรื่องการใช้งานที่มากขึ้น แต่หลายๆ มักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคลาวด์ (Cloud networking) ว่ามีความแตกต่างกับ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) อย่างไร? ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Cloud networking กับ Cloud computing นั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่มีความแตกต่างกันหลักๆ คือ Cloud networking จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงเครือข่ายคลาวด์ ส่วน Cloud computing จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชัน

ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) คือ การย้ายแอปพลิเคชัน หรือ กระบวนการทำงานภายในองค์กรจาก Data Center ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดูแลฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพราะมีทีมงาน NOC และทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล Hardware ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำงาน เพียงแค่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงการควบคุมทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้อย่างง่ายๆ โดยที่ Cloud computing สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เป็นระบบคลาวด์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลและควบคุมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่าย (Network), พื้นที่จัดเก็บ (Storage) และ ระบบคอมพิวเตอร์เหมือน (Instance cloud) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระบบทั้งหมดได้ตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการ (OS) ได้ทั้งหมด

Platform-as-a-Service (PaaS) เป็นระบบคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สามารถปรับใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก แต่สำหรับการใช้งานในระดับองค์กรจะไม่สามารถปรับแต่งการทำงานบางอย่างได้ ทำให้ไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานที่ละเอียดและต้องการความปลอดภัยสูงได้

Software-as-a-Service (SaaS) เป็นระบบคลาวด์ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องติดตั้งบนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของตัวเอง ทำให้สามารถตรวจสอบแอปพลิเคชันได้นั่นเอง

 

 

ระบบเครือข่ายคลาวด์ (Cloud networking)

Cloud networking คือ การเปลี่ยนการจัดการเครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูลจากทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ (Server) ขององค์กรมาเป็นบนบริการคลาวด์ ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวควบคุมเครือข่ายบนคลาวด์แทนการการรับ-ส่งข้อมูลภายในองค์กร (WAN) เพื่อให้การดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากคลาวด์สามารถลดข้อจัดด้านสถานที่การทำงาน และเวลาในการเข้าถึงได้

 

ความทับซ้อนกันของฟังก์ชันการทำงาน ระหว่าง ระบบเครือข่าย Cloud networking และ ระบบ Cloud computing เช่น Load Balance, การใช้งานซอฟต์แวร์ (Software), ระบบการรับ-ส่งข้อมูล (Gateway), VPC network หรือ Cloud Firewall ที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัย เป็นต้น ทำให้ทั้งสองระบบมีความคล้ายคลึงกัน

ในองค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้ ระบบ Cloud computing ในรูปแบบ Infrastucture-as-a-Service (IaaS) มากกว่า 97% ขององค์กรทั้งหมดที่ใช้งานคลาวด์ ซึ่งองค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่เคยใช้งานซอฟต์แวร์ในรูปแบบ WAN และ  LAN เป็นหลัก ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ Cloud computing ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและมีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการทำงานขององค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ที่พึ่งพิงการทำงานบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนมาใช้งานคลาวด์เป็นที่นิยมนั่นเอง

 

READY IDC ตัวจริงด้านการบริการ Data Center ขอนำเสนอ Cloud Computing และ Cloud networking ที่สุดของความภาคภูมิใจของเรา ที่จะช่วยให้ธุรกิจขึ้นเดินหน้าได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องมีทีม IT คอยจับมือสอน ไม่ต้องมีช่างคอยประกบดูแล และไม่ว่าจะ fit in กับตำแหน่งไหนในองค์กร คุณเองก็สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยตัวเอง Cloud Computing และ Cloud networking ใช้งานได้ง่ายมาก ๆ

 

เรามีทีม Technical Support & Customer Service

พร้อมดูแลคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากเกิดปัญหาทางเทคนิคอะไร ไม่ต้องตกใจ คุณสามารถติดต่อ ประสานงาน หรือขอความช่วยเหลือจากทีมงานคุณภาพของ Ready IDC ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทาง Hotline: 086-972-1994 หรือ 02-503-4265 กด 3

หรือ Email: support@readyidc.com

 

READY IDC

ยินดีเป็นผู้ช่วย ในทุกวิกฤต ให้ธุรกิจคุณดำเนินต่อ

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: sales@readyidc.com หรือ www.readyidc.com