วิธีการ Add User บน Windows Server 2016, 2019

  1. กด Windows ที่ซ้ายฒือด้านล่าง ค้นหา “Computer Management”  ตามภาพด้านล่าง

 

2. คลิก Local Users and Groups > Users

 

 

3. คลิกขวาพื้นที่ว่างๆ เลือก New User…

 

4. ทำการกรอกข้อมูล Username, Password และกำหนดค่าต่างๆ

 

5. ทำการ Add User เข้า Group คลิกขวาเลือก Properties

 

6. คลิก Member Of > กด Add

 

7. คลิก Advance…

 

8. คลิก Find Now

  • เลือก Group ที่ต้องการ Add User นั้นๆ เข้าไป (ในที่นี้ Add User เข้า Group Administrators)
  • จากนั้นกด OK